.

Šiltinimas termoputomis

Izoliacinės medžiagos

Viso šildymo sezono metu vandens garų kiekis patalpos ore yra didesnis už šių garų kiekį pastato išorėje.Vandens garų molekulės yra mažesnės už oro molekules, todėlvandens garai gali prasiskverbti netgi pro orui nelaidžias užtvaras. Siekiant išvengti neigiamo drėgmės, patenkančios į konstrukcijas iš vidaus, poveikio , įrengiama garų izoliacija. Garų izoliacija įrengiama iš polietileno, armuoto polietileno plėvelės, aliuminio folijos. Garų izoliacijai naudojamų plėvelių laidumas vandens garams apibūdinamas vandens garų varžai lygiaverčio oro sluoksnio storiu Sd, kuris turėtų būti ne mažesnis už 50 m. Tai reiškia, kad plėvelė praleidžia vandens garus taip pat kaip ir nurodyto storio oro sluoksnis. Drėgnų patalpų atitvarų garo izoliacijos įrengimui turi būti naudojamos dar mažiau laidžios garams plėvelės.

Oro izoliacija. Termoizoliacinis sluoksnis įrengiamas iš pluoštinių medžiagų arba iš putplasčių, kurių porose ir tuštumose, plyšiuose esantis oras yra geras šilumos izoliatorius tol, kol jis nejuda ir nesimaišo su šaltesniu išorės oru. Jeigu įrengta ištisinė garų izoliacija iš plėvelių, ji kartu atlieka ir pastato oro izoliacijos funkciją, todėl papildomo sandarinimo dažniausiai neprireikia.

Vėjo izoliacija. Vėdinamose konstrukcijose termoizoliacinio sluoksnio išorinis paviršius turi būti apsaugotas nuo vėjo poveikio. Vėjo izoliacinio sluoksnio įrengimui gali būti naudojamos tankesnės pluoštinės medžiagos arba šiam tikslui skirtos plėvelės. Jos gali būti mažai laidžios arba visiškai nelaidžios orui. Sandari vėjo izoliacija kai kuriais atvejais gali būti ir oro izoliacija.

Hidroizoliacija. Stogo danga apsaugo stogo konstrukciją nuo išorinių kritulių. Tačiau į jį gali prasiskverbti lietaus vanduo lašėti kondensacinis vanduo nuo stogo dangos. Hidroizoliacinės plėvelės pagrindinė savybė yra jos nelaidumas vandeniui, apibūdinama plėvelės atlaikomo vandens stulpo aukščiu. Kuo didesnio vandens stulpo slėgį atlaiko plėvelė, tuo ilgiau ant plėvelės susikaupęs vanduo nepratekės į vidų. Vanduo ant plėvelės gali susikaupti ir išsilaikyti, kai neįtempta plėvelė, atsiranda užtvaros iš po stogo danga patekusių šiukšlių ir kitais atvejais.

Straipsnis paimtas iš: Izoliacinės medžiagos.